REGULAMIN


I. Warunki ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego www.szymon.cz jest Firma Szymon Czajka, Poznań 61-312, ul. Spławie 12/1, NIP: 782-245-60-66, REGON: 366227467. 

2. Ceny produktów są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich.

3. W sklepie www.szymon.cz obowiązują ceny produktów wskazane na stronach internetowych.

4. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w poniższych warunkach oraz zmian cen.

5. Klient składający zamówienie zwany jest w dalszej części regulaminu Zamawiającym.II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można złożyć poprzez zamówienie złożone na stronie www.szymon.cz.

2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia oraz dokonanie płatności.

3. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

4. Możliwe sposoby dostawy zamówionych produktów. Koszty przesyłki pokrywa Zamawiający.

5. Możliwe formy płatności: przelewem na konto lub osobiście.

6. W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne lub nieprawdziwe zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

7. Po potwierdzeniu zamówienia przesyłka jest wysyłana w ciągu 14 dni.

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia kuriera, a także uszkodzenie lub zgubienie przesyłki przez kuriera. Zadaniem pracowników sklepu jest dostarczyć przesyłkę do przewoźnika w ustalonym terminie. Jeśli przesyłka nie dotrze do adresata w określonym przez regulamin przewoźnika czasie, prosimy o kontakt, zajmiemy się reklamacją.

9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane zdarzeniami losowymi:

    * awarie dostępności do sieci internet

    * awarie sieci energetycznych

    * kataklizmy, katastrofy, itp.III. Płatności

1. W sklepie dostępne są dwie formy płatności:

    * Przelew na sklepowe konto.

    * Wypłata osobista.IV. Reklamacje i zwroty

1. Jeżeli przesłany towar nie odpowiada oczekiwaniom Zamawiającego lub Zamawiający stwierdzi wady ma prawo jego zwrotu w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki (warunkiem jest nie użycie towaru).

2. W każdym przypadku reklamacji proszę o kontakt drogą mailową na adres hello@szymon.cz. Dołożę wszelkich starań by znaleźć najlepsze rozwiązanie.

3. Zwracane produkty proszę przesłać na adres: Szymon Czajka, ul. Spławie 12/1, 61-312 Poznań.

4. Przy rezygnacji z zamówienia lub jego części wartość zwracanego zamówienia przekazywana jest przelewem bankowym na podany rachunek przez Zamawiającego do 14 dni. Zwracam koszty przesyłki tylko w przypadku zwrotów, które są wynikiem błędów firmy.

5. Do przesyłki zawierającej zwracane produkty proszę dołączyć oryginał rachunku/faktury/KP.

6. Produkty z wyprzedaży, przecen, promocji nie podlegają wymianie lub zwrotowi w żadnym przypadku.V. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie dane osobowe są gromadzone wyłącznie na potrzeby firmy Szymon Czajka. Dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97 poz.883). Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Szymon Czajka.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271.

Sklep internetowy, www.szymon.cz, prowadzony jest przez Firmę Szymon Czajka z siedziba w Poznaniu.